deyimlerimiz.com

Tarassut etmek deyimi:

Tarassut etmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Gözlemek, gözetlemek.
"Okul müdürü, pencereden öğrencileri tarassut ediyordu."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.