deyimlerimiz.com

Tarizde bulunmak deyimi:

Tarizde bulunmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Sözle sataşmak, taşlamak.
"Tarizde bulunmaya devam edersen karışmam."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.