deyimlerimiz.com

Taş koymak deyimi:

Taş koymak deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir işi aksatan, engelleyen davranışlarda bulunmak.
"Benim işlerime taş koymak sana ne kazandırıyor?"
"Adamın işine taş koydular, düzenini altüst ettiler."
"Senin şu müdürlük işine taş koymaya çalışıyorlar."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.