deyimlerimiz.com

Tatil etmek deyimi:

Tatil etmek deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Başka bir güne, zamana erteleyerek çalışmaya ara vermek.
"Sonuç bildirisi karara bağlanamadığı için toplantı yarına tatil edildi."

2. Okul, iş yeri vb. ni kapatmak, çalışmasına ara vermek.
"Valilik, kar yağışı nedeniyle okulları tatil etmeye karar verdi."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.