deyimlerimiz.com

Tatlı canından olmak deyimi:

Tatlı canından olmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Ölmek.
"Trafik kurallarına uy, tatlı canından olma."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.