deyimlerimiz.com

Tazının çullusu da bir çulsuzu da deyimi:

Tazının çullusu da bir çulsuzu da deyiminin anlamı ve açıklaması

Kişi çok kötü bir duruma düşmüş ise süslü giysiler içinde olması durumunu değiştirmez, iyileştirmez.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.