deyimlerimiz.com

Tebelleş etmek deyimi:

Tebelleş etmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Birini veya bir şeyi birinin başına bela etmek.
"Şu eski arabayı başıma tebelleş etti gitti."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.