deyimlerimiz.com

Tebeşire peynir bakışlı deyimi:

Tebeşire peynir bakışlı deyiminin anlamı ve açıklaması

İyi göremeyen, şaşı.
"Tebeşire peynir bakışlı, ne bakıp duruyorsun."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.