deyimlerimiz.com

Tebligatta bulunmak deyimi:

Tebligatta bulunmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Bildirim yayımlamak, bildirimden haberdar etmek, bildirim göndermek.
"Borcun ödenmesiyle ilgili tebligatta bulunduk."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.