deyimlerimiz.com

Teker meker yuvarlanmak deyimi:

Teker meker yuvarlanmak deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Döne döne yuvarlanmak.

2. İyi durumda olan bir kişi durumunu birdenbire yitirmek.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.