deyimlerimiz.com

Tel takınmak deyimi:

Tel takınmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Sevincini aşırı davranışlarla gösterenler için kullanılan bir söz.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.