deyimlerimiz.com

Tenakuza düşmek deyimi:

Tenakuza düşmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Birbiriyle çelişen sözler söylemek.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.