deyimlerimiz.com

Terbiye almak deyimi:

Terbiye almak deyiminin anlamı ve açıklaması

Belirli bir eğitimle, görgüyle yetişmek.
"Sen hiç terbiye almadın mı be avladım!"
"Terbiye aldığı her halinden belli."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.