deyimlerimiz.com

Terkisine almak deyimi:

Terkisine almak deyiminin anlamı ve açıklaması

Üzerinde bulunduğu atın sağrısına bindirmek.
"Sevdiği kızı atın terkisine alıp uzaklaştı."
"Diğer çocuğu da eşeğin terkisine alıp gidelim."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.