deyimlerimiz.com

Tersine gitmek deyimi:

Tersine gitmek deyiminin anlamı ve açıklaması

1. İstenildiği gibi gerçekleşmemek, iyi sonuç vermemek.
"Satışlar iki gündür tersine gitmeye başladı."
"Uyguladığımız tedavide tersine giden bir şeyler var."

2. Bir işten veya bir durumdan hoşlanmamak.
"Ekonomimizde tersine giden bir durum var."
"Uzun zamandır hayatımda tersine giden hiçbir şey yok."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.