deyimlerimiz.com

Tertip etmek deyimi:

Tertip etmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Düzenlemek.
"Okul idaresi bir gezi tertip etmiş."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.