deyimlerimiz.com

Tezkeresini eline vermek deyimi:

Tezkeresini eline vermek deyiminin anlamı ve açıklaması

Kovmak, işten atmak, işine son vermek.
"Onun da tezkeresini eline vermişler."
"Tezkeresini eline vermekte geç bile kaldık."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.