deyimlerimiz.com

Tezkiyesini doldurmak deyimi:

Tezkiyesini doldurmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Kişinin durumu hakkında kanaatini yazılı olarak belirtmek.
"Tezkiyesini doldurmak için kalem istedi."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.