deyimlerimiz.com

Tırhallı, hep bir hâlli deyimi:

Tırhallı, hep bir hâlli deyiminin anlamı ve açıklaması

Aynı şartlar altında bulunanların aynı durumda olduklarını anlatmak için söylenen söz.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.