deyimlerimiz.com

Tırnak yeri deyimi:

Tırnak yeri deyiminin anlamı ve açıklaması

Çakı gibi açılıp kapanan şeyleri açmak için üzere tırnak takmak için oyulmuş bulunan yer.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.