deyimlerimiz.com

Titizlik göstermek deyimi:

Titizlik göstermek deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Çok dikkat ve özenle davranmak veya böyle davranılmasını istemek, titiz olmak, titizlik göstermek.

2. Öfkelenmek, huysuzlanmak, rahatsız olmak.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.