deyimlerimiz.com

Titreme gelmek deyimi:

Titreme gelmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Titremeye başlamak, titremeye tutulmak.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.