deyimlerimiz.com

Tiye almak deyimi:

Tiye almak deyiminin anlamı ve açıklaması

Biriyle alay etmek, eğlenmek.
"Yaşlı adamı tiye almaya utanmıyor musunuz?"
"Bu insanların seni tiye almasını istemem."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.