deyimlerimiz.com

Töhmet altında bırakmak deyimi:

Töhmet altında bırakmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Suçlamak, şüpheli duruma sokmak
"Siz böyle konuşarak, çalışanları töhmet altında bırakıyorsunuz."
"Kimseyi töhmet altında bırakmak istemem."
"Tüm oyuncuları töhmet altında bırakmak asla doğru değil."
"İnsanları töhmet altında bırakacak konuşmalar yapmak hiç hoş değil."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.