deyimlerimiz.com

Töhmet altında kalmak deyimi:

Töhmet altında kalmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Suçu işlediği düşünülmek.
"Siz böyle konuşunca, burada çalışanlar töhmet altında kalıyor."
"Töhmet altında kalmayın diye, olayın gerçek yüzünü açıklayacağım."
"Olay çözülmediği sürece, ortakların tümü töhmet altında kalacak."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.