deyimlerimiz.com

Tokadı yemek deyimi:

Tokadı yemek deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Kendine tokat vurulmak.
"Sınıf ortasında tokadı yemek zoruma gitti."

2. Yenilgiye uğramak.
"Bu takımdan da tokadı yedik."

3. Dolandırılmak.
"Senden bu tokadı yiyeceğim aklıma gelmezdi."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.