deyimlerimiz.com

Tokat aşk etmek deyimi:

Tokat aşk etmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Ansızın el içi ile vurmak.
"Babası fazla dayanamadı, oğluna bir tokat aşk etti."
"Bir tokat aşk edince, hepimiz merakla o yöne baktık."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.