deyimlerimiz.com

Tokat aşk eylemek deyimi:

Tokat aşk eylemek deyiminin anlamı ve açıklaması

Ansızın el içi ile vurmak.
"Babası fazla dayanamadı, oğluna bir tokat aşk eyledi."
"Bir tokat aşk eyleyince, hepimiz merakla o yöne baktık."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.