deyimlerimiz.com

Top arabası deyimi:

Top arabası deyiminin anlamı ve açıklaması

Sahra topunun oturtulmuş bulunduğu tekerlekli taşıt.
"Top arabasının yanında da fotoğraf çektirdik."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.