deyimlerimiz.com

Top gibi gürlemek deyimi:

Top gibi gürlemek deyiminin anlamı ve açıklaması

Gürültülü bir biçimde bağırmak veya konuşmak.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.