deyimlerimiz.com

Top gibi patlamak deyimi:

Top gibi patlamak deyiminin anlamı ve açıklaması

Birden gelen şaşırtıcı ve ürkütücü haber duyulmak.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.