deyimlerimiz.com

Toplama kampı deyimi:

Toplama kampı deyiminin anlamı ve açıklaması

Tutsakların veya şüpheli kimselerin gözaltında bulunduruldukları yer.
"Toplama kampındaki kişilerin de insan olduğu unutulmamalıdır."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.