deyimlerimiz.com

Toprağına ağır gelmesin deyimi:

Toprağına ağır gelmesin deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir ölünün aleyhinde konuşulduğunda kullanılan bir söz.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.