deyimlerimiz.com

Topuk vurmak deyimi:

Topuk vurmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Selamlamadan önce ayak topuklarını yan yana getirmek.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.