deyimlerimiz.com

Turistik kaynak deyimi:

Turistik kaynak deyiminin anlamı ve açıklaması

Turizmden gelir getiren şeyler.
"Turistik kaynakları arttırmak için çalışmalıyız."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.