deyimlerimiz.com

Turnanın gözü gibi deyimi:

Turnanın gözü gibi deyiminin anlamı ve açıklaması

Duru sarı.
"Çiçeğin, turnanın gözü gibi rengi vardı."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.