deyimlerimiz.com

Tutunacak bir dalı olmak deyimi:

Tutunacak bir dalı olmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Güveneceği bir kimse veya şey bulunmak.
"Zor durumda kalsak da tutunacak bir dalımız var çok şükür."
"Delikanlıyı işe alalım, tutunacak bir dalı olsun."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.