deyimlerimiz.com

Üçkâğıda getirmek deyimi:

Üçkâğıda getirmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Karşısındakini şaşırtarak aldatmak.
"Üçkâğıda getirip sahte parayı bakkala vermişler."
"Babamı üçkâğıda getirmeye çalışma, karşında beni bulursun."

Üçkâğıt: Hile, düzen, dolap.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.