deyimlerimiz.com

Ucunda bir şey bulunmak deyimi:

Ucunda bir şey bulunmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Kötü bir şeye sebep olmak.
"Ucunda ölüm yok ya! Gider adam gibi söyleriz."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.