deyimlerimiz.com

Ufku geniş olmak deyimi:

Ufku geniş olmak deyiminin anlamı ve açıklaması

İleriyi görebilmek, bakış açısı geniş olmak.
"Ufku geniş olan bu olayı rahatlıkla anlardı."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.