deyimlerimiz.com

Uhdesinden gelmek deyimi:

Uhdesinden gelmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Becermek, başarmak.
"Bu sınavın da uhdesinden geleceğine inanıyorum."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.