deyimlerimiz.com

Uhdesine almak deyimi:

Uhdesine almak deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir işi üstüne almak, yapacağına söz vermek, sorumluluğu altına almak.
"Bu ay ev kirasını uhdesine almakla büyük iyilik etti."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.