deyimlerimiz.com

Ukala dümbeleği deyimi:

Ukala dümbeleği deyiminin anlamı ve açıklaması

Aklı ermediği halde her konuda fikir yürüten.
"Ukala dümbeleği gibi konuşup da zamanımızı alma."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.