deyimlerimiz.com

Ümüğüne basmak deyimi:

Ümüğüne basmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir iş için birini çok sıkıştırmak.
"Küçük çocuğun ümüğüne basmış, onu tehdit ediyordu."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.