deyimlerimiz.com

Ümüğüne sarılmak deyimi:

Ümüğüne sarılmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir iş için birini çok sıkıştırmak.
"Küçük çocuğun ümüğüne sarılmış, onu tehdit ediyordu."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.