deyimlerimiz.com

Usturayı kayışa çekmek deyimi:

Usturayı kayışa çekmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Usturanın kılağısını almak için berber kayışına sürtmek.
"Müşteriler bekliyor, o ise usturayı kayışa çekmekle meşguldü."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.