deyimlerimiz.com

Utancından kızarmak deyimi:

Utancından kızarmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Utanmanın etkisiyle, kanın yüze hücumu sonucu yüz kırmızı bir renk almak.
"Utancından kızarmış, diyecek söz bulamıyordu."
"İnsan biraz utancından kızarır, ne kadar da yüzsüzsün."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.