deyimlerimiz.com

Utandınsa yüzüne kalbur tut deyimi:

Utandınsa yüzüne kalbur tut deyiminin anlamı ve açıklaması

Utanmanın gereksizliğini anlatır.
"Birini sevmek en doğal hakkın, ne var ki bunda. Utandınsa yüzüne kalbur tut."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.