deyimlerimiz.com

Uygunsuz kadın deyimi:

Uygunsuz kadın deyiminin anlamı ve açıklaması

Kötü yola sapmış kadın.
"Ev sahibi evini uygunsuz kadınlara vermek istemiyordu."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.