deyimlerimiz.com

Üzerinden dökülmek deyimi:

Üzerinden dökülmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Bol ve biçimsiz olmak.
"Bu kazağın üzerinden dökülmesi hiç hoş olmamış."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.